Välkommen!

Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB) startades i maj 2005 och ägs idag av 69 kommuner, varav merparten i södra Sverige.

Bakgrunden till bolagets bildande var att:

  • Kommunerna ville vara säkra på att få offerter för sitt försäkringsskydd
  • Skärpa konkurrensen på marknaden samt
  • Stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete.

Bolaget erbjuder sina ägare i huvudsak sak- och ansvarsförsäkringar. Flertalet av kommunerna placerar sina försäkringar direkt i bolaget men som alternativ har delägarna möjlighet att handla upp sina försäkringar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) varför den delen av försäkringen är konkurrensutsatt. Bolagets kontor ligger i Malmö.