Inlägg av Ingrid Andersson

Välkommen!

2013-09-04     Välkommen!Vi vill önska vår nya medarbetare Marie Louise Arendt välkommen till oss på Kommunassurans!Marie Louise kommer att arbeta som vår Risk- och Säkerhetsrådgivare och arbetar en dag i veckan. Hon kommer att besöka våra delägarkommuner. Ni kan nå henne på mail: ml.arendt@ksfab.se   mobil: 0703-57 63 65

Seminarium september 2013

2013-09-12Torsdagen den 12 september 2013 höll vi ett mycket bra Seminarium om "Anlagd Brand" tillsammans med P & B Brandkonsult AB. Lokal: på Sankt Gertrud Konferens, 'Clara Bager', Östergatan, Malmö. Vi kommer att fortsätta med denna typ av seminarier framöver och bjuda in säkerhetssamordnare i våra delägarkommuner.

Årsstämma 8 maj 2012

Den 8 maj 2012 kl 10-12 hölls Årsstämma i KSFAB hos Räddningstjänsten Syds lokaler hos Lunds Brandstation, Lund. Material från årsstämman finns under Arkiv.  

Uppdatering Kommunvillkor

2013-06-18Fr o m den 1 juli 2013 kommer vi att börja reglera skador efter ett uppdaterat villkor "Allmänna Villkor Egendom Uppdateringsversion 130701". Detta villkor omfattar samtliga försäkringstagare från den 1 juli. Villkoret innehåller både förbättringar och förtydliganden, men gäller inte rektroaktivt.

Årsstämma 2013-05-14

2013-05-14Årsstämma i KSFAB hölls tisdagen den 14 maj 2013 i Räddningstjänsten Syds lokaler hos Lunds Brandstation, Lund.  Kallelse med dagordning och årsredovisning sändes den 11 april per brev till de utsedda ombuden.Material från årsstämman finns under Arkiv.

Ägarsamråd

2012-09-05Ägarsamråd i KSFAB den 30 november 2012Ägarsamråd för delägarna har ägt rum fredagen den 30 november 2012 kl 10-12 i Hässleholms Kulturhus i Hässleholm. Ladda hem dokumenten i pdf-format här nedan: Kallelse till Ägarsamråd 2012-11-30 » Information till kommunernas deltagare vid KSFAB Ägarsamråd » Program vid KSFAB Ägarsamråd » Deltagare vid KSFAB Ägarsamråd » Karta till Hässleholms Kulturhus […]

KOMMEK

2012-08-23  KOMMEK-MässanDen 22-23 augusti 2012 var KSFAB utställare på Kommek-Mässan på Malmö Mässan vid Hyllie i monter nr E17. Vi är mycket nöjda med att medverka vid denna utställning och vi fick mycket bra kontakter med flera kommuner!