Inlägg av Ingrid Andersson

Uppdatering Kommunvillkor

2013-06-18Fr o m den 1 juli 2013 kommer vi att börja reglera skador efter ett uppdaterat villkor "Allmänna Villkor Egendom Uppdateringsversion 130701". Detta villkor omfattar samtliga försäkringstagare från den 1 juli. Villkoret innehåller både förbättringar och förtydliganden, men gäller inte rektroaktivt.

Årsstämma 2013-05-14

2013-05-14Årsstämma i KSFAB hölls tisdagen den 14 maj 2013 i Räddningstjänsten Syds lokaler hos Lunds Brandstation, Lund.  Kallelse med dagordning och årsredovisning sändes den 11 april per brev till de utsedda ombuden.Material från årsstämman finns under Arkiv.

Ägarsamråd

2012-09-05Ägarsamråd i KSFAB den 30 november 2012Ägarsamråd för delägarna har ägt rum fredagen den 30 november 2012 kl 10-12 i Hässleholms Kulturhus i Hässleholm. Ladda hem dokumenten i pdf-format här nedan: Kallelse till Ägarsamråd 2012-11-30 » Information till kommunernas deltagare vid KSFAB Ägarsamråd » Program vid KSFAB Ägarsamråd » Deltagare vid KSFAB Ägarsamråd » Karta till Hässleholms Kulturhus […]

KOMMEK

2012-08-23  KOMMEK-MässanDen 22-23 augusti 2012 var KSFAB utställare på Kommek-Mässan på Malmö Mässan vid Hyllie i monter nr E17. Vi är mycket nöjda med att medverka vid denna utställning och vi fick mycket bra kontakter med flera kommuner!  

Nya brandskyddsregler

Nya brandskyddsregler fr.o.m. 2011-10-01 2011-09-29 Den 1 oktober 2011 kommer Boverkets reviderade brandskyddsregler att börja gälla. Förändringarna innebär förbättringar av brandskyddet inom utsatta grupper och att det anpassas efter skyddsbehovet samt att kravnivån är förtydligad. Mer information • Boverkets sida om brandskydd www.boverket.se/brandskydd » • EU-anmälda regler finns på www.boverket.se/Bygga--forvalta » Nyheter • Nytt BBR […]