Inlägg av Ingrid Andersson

Nya brandskyddsregler

Nya brandskyddsregler fr.o.m. 2011-10-01 2011-09-29 Den 1 oktober 2011 kommer Boverkets reviderade brandskyddsregler att börja gälla. Förändringarna innebär förbättringar av brandskyddet inom utsatta grupper och att det anpassas efter skyddsbehovet samt att kravnivån är förtydligad. Mer information • Boverkets sida om brandskydd www.boverket.se/brandskydd » • EU-anmälda regler finns på www.boverket.se/Bygga--forvalta » Nyheter • Nytt BBR […]