Nyhetsarkivet

2013-11-01
Ägarsamråd i KSFAB för våra delägarkommuner har ägt rum torsdagen den 21 november 2013 i Hässleholms Kulturhus. Alla handlingar finns att hämta i pdf-format här nedan.
Kallelsen har skickats per mail den 28 augusti 2013 till Kommunstyrelserna i våra delägarkommuner.

2013-09-12
Torsdagen den 12 september 2013 höll vi ett mycket bra Seminarium om "Anlagd Brand" tillsammans med P & B Brandkonsult AB. Lokal: på Sankt Gertrud Konferens, 'Clara Bager', Östergatan, Malmö. Vi kommer att fortsätta med denna typ av seminarier framöver och bjuda in säkerhetssamordnare i våra delägarkommuner.

2013-06-18
Fr o m den 1 juli 2013 kommer vi att börja reglera skador efter ett uppdaterat villkor "Allmänna Villkor Egendom Uppdateringsversion 130701". Detta villkor omfattar samtliga försäkringstagare från den 1 juli. Villkoret innehåller både förbättringar och förtydliganden, men gäller inte rektroaktivt.

Den 8 maj 2012 kl 10-12 hölls Årsstämma i KSFAB hos Räddningstjänsten Syds lokaler hos Lunds Brandstation, Lund.

Material från årsstämman finns under Arkiv.

 

2013-05-21
Från och med den 1 september 2013 kommer Marie Louise Arendt att vara anställd på deltid hos KSFAB för att bistå vårt skadeförebyggande arbete.