Styrelsen

Jan-Åke Troedsson,
Styrelseordförande.
Ekonomidirektör,
Malmö Stad

Jan ke Troedsson webb 
Lars Niklasson,
vice Styrelseordförande.
tidigare Ekonomidirektör,
Lunds kommun
Lars Niklasson
Hans Hyllstedt,
Styrelseledamot.
Chefsekonom,
Karlshamns kommun
Hans Hyllstedt webb

Kjell Olof Rosenlöf,
Styrelseledamot.
utvecklingschef,
Alvesta kommun

Kjell-Olof Rosenlöf
Linda Kazmierczak,
Styrelseledamot.
Förbundsdirektör,
Räddningstjänsten Syd
 
Pia Lindvall Bengtsson,
Styrelseledamot.
Ekonomichef,
Osby kommun
Pia Lindvall-Bengtsson
Anders Bjärnehäll,
Styrelseledamot.
Försäkringssakkunnig,
Bjärnehäll Risk and Insurance
Anders Bjärnehäll
Ann-Christin Walméus,
Styrelsesuppleant.
Ekonomichef
Sjöbo kommun
 Ann Christin Walmus
Irene Robertsson,
Styrelsesuppleant.
Kommunchef,
Olofströms kommun
 Irene Robertsson webb
Stefan Tengberg,
Styrelsesuppleant.
Ekonomidirektör
Varbergs Kommun
 Stefan Tengberg webb