Om KSFAB

OM KSFAB

KSFAB:s organisation är slimmad och består av VD,
vice VD/ekonomichef, en administratör/vd-assistent och en ägarsupport/säkerhetssamordnare. Vidare köper bolaget in tjänster för den dagliga driften från entreprenörer/konsulter.

VD
Leder bolagets verksamhet i enlighet med lagar och föreskrifter samt andra riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. VD är bolagets underwriter och tecknar försäkringsavtal med kunderna. Han ansvarar för upphandling av bolagets återförsäkring samt att skador handläggs på ett korrekt sätt.

Vice VD/ekonomichef
Ansvarar för bolagets ekonomifunktion med upprättande av budget, bokslut, årsredovisning och löpande rapportering till ägare, Finansinspektionen och andra intressenter. Är styrelsens sekreterare. Per-Olof Derborn är förvaltningsekonom och har mångårig erfarenhet från arbete med ekonomiarbete, både i kommunal och privat verksamhet.

Administratör/VD-assistent
Arbetar med skadeadministration och skadestatistik, förberedelser inför stämmor/konferenser/seminarier, utskick till delägarkommuner, ekonomisk redovisning, fakturering och registerhållning. Ingrid Andersson har arbetat i många år som  administrativ assistent/sekreterare.

Koordinator
Koordinerar skadeförebyggande insatser för bolagets försäkringskunder, pågående projekt samt Malmö Stads Självförsäkring. Hon arrangerar utbildningar och seminarier samt ansvarar för bolagets försäkringsvillkor samt nyhets- och informationsbrev. Brittmarie har arbetat i försäkringsbranschen sedan 1986 och har många års erfarenhet av försäkring för Offentliga kunder, såväl från anställningar i försäkringsbolag och som försäkringsmäklare.


Entreprenör/konsult

Bolaget köper in entreprenörer/konsulter till vissa funktioner i den dagliga driften:

  • Skadereglering där skadans storlek bedöms så att kunden får rätt nivå på ersättning, sett till det försäkringsavtal som finns.
  • Juridiska konsultationer då det är svårhanterade juridiska frågeställningar.
  • Upphandling av återförsäkring ombesörjs av ett externt bolag som ger förslag till återförsäkringsavtal.
  • IT-hantering för bolaget med genomförande av säkerhet anpassning av hårdvara mm sköts på konsultbasis.

Anders Ramäng, VD

Tele: 040-611 24 50
Mobil: 070-329 05 25
anders.ramang@ksfab.se

Per-Olof Derborn, Ekon.chef, vVD
Tele: 040-611 24 51
Mobil: 073 06 12 451
per-olof.derborn@ksfab.se

Ingrid Andersson,
Administratör/VD-assistent
(arb.tid 8.30-12.30)
Tele: 040-611 24 53
ingrid.andersson@ksfab.se

Brittmarie Elg Hjörneby,
Koordinator

Mobil: 0703 57 63 65
brittmarie@ksfab.se