Årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma 2020 har utsänts till respektive ägarkommun.
Via följande länkar kan ägarkommuner finna poströstningsformulär för årsstämma 2020 samt förslag till fullmakt.