Bolagsbeskrivning

Historik
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB) startades i maj 2005 och bakgrunden till bolagets bildande var att kommunerna ville vara säkra på att få offerter för sitt försäkringsskydd, skärpa konkurrensen på marknaden samt stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete. Bolaget skall erbjuda sina ägare sak- och ansvars-försäkringar. Offert lämnas endast till delägare men bolaget får också lämna offert till hel- och delägda kommunala bolag. Styrelsen har rätt enligt beslut på bolagsstämman att få fler ägare att ansluta sig till bolaget. Sedan 2011-01-01 finns också en möjlighet för delägare att placera sina kommunförsäkringar direkt hos bolaget, utan att gå via LOU, en möjlighet som många redan utnyttjat.

Delägare
Ursprungligen startades bolaget av 30 av de 33 kommunerna som finns i Skåne. Hösten 2006 tillkom 7 nya delägare. Det var Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge och Älmhults kommuner - alla i Kronobergs län. Under 2007 och 2008 har Laholms, Vetlanda, Tranemo och Sävsjö kommuner blivit delägare. Under 2009 tillkom Blekingekommunerna Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner. Under 2013 tillkom Hultsfreds och Högsby kommuner. Bolaget har nu totalt 48 delägare. Verksamhetsområdet som bolaget skall arbeta i har av ägarna definierats som Skåne, Småland, Blekinge, Halland och delar av Västra Götaland. Det betyder en linje dragen söder om Göteborg i riktning mot Jönköping till Västervik. I de delägande kommunerna bor 1,3 miljoner invånare, vilket utgör 14 % av Sveriges befolkning. Från och med 2012 har det geografiska upptagningsområdet ändrats till "Götaland".

Kunder
Bolaget hade under tidiga år försäkringsavtal med 33 kommuner och 12 kommunägda bolag, men konkurrenssituationen under 2009 och 2010 renderade i såväl vunnen som förlorad affär. Som minst har bolaget haft 12 kommuner och 6 delägda bolag försäkrade, och i mitten av 2012 har bolaget 18 kommuner och 7 kommunägda bolag i portföljen. Fr.o.m. 2013 har bolaget 34 försäkringsavtal varav merparten är direktplacerade försäkringar. Fr.o.m 2014 är försäkringsavtalen 49 st, varav 37 är direktplacerade avtal.

Återförsäkring
Bolaget tecknar återförsäkring med stora nationella och internationella återförsäkrare, som har en rating som bolaget anser vara nödvändigt för våra kunders trygghet. Det totala försäkringsvärdet för egendom uppgår till 105.000 MSEK. Samarbetet med återförsäkrarna och deras förståelse för bolagets verksamhet är viktig. Vi har därför lagt stor vikt vid information till återförsäkrarna och har årligen en stor presentation i Malmö för återförsäkrarna, med studiebesök på utvalda försäkringsobjekt, vad som skall försäkras, genomgång av skadestatistiken och hur den kan användas skadeförebyggande för att hitta trender i skademönstret samt hur det riskförebyggande arbetet bedrivs dels av bolaget men även hos de enskilda kommunerna.

Skaderesultat 2014
Under 2014 har bolaget registrerat ca 11 MSEK i skador.

Skolbränderna verkar ha minskat något i regionen, även om antalet på nationell nivå fortfarande är högt. Vi har dock sett ett antal försök till anlagda bränder under 2014. Däremot har det varit många vattenskador under året som gått med två stora skyfall i juli och augusti som toppar.

Framtiden
Vi ser idag mindre antal anlagda bränder i kommunala fastigheter, och då företrädesvis skolor och förskolor. Kostnader för vattenskador verkar dock öka kraftigt.

För att kunna bibehålla samma premienivå som finns idag eller rent av sänka den vilket skett sista åren, måste Sveriges kommuner höja skydds- och säkerhetsnivån för sina fastigheter så den samlade skademassan minskar. Den mängd skador som statistiken visat under senare år i kombination med de kraftigt sänkta premierna vid upphandlingarna, är en svår ekvation att få ihop.