Ekonomi

Bolaget har under de senaste åren haft ett skaderesultat som varit under nivåer som var budgeterade. För 2012 uppgår skaderesultatet till 6 190 kkr. Detta i kombination med att flera skadereserver kunnat lösas upp genom att skadan blivit mindre dyr eller ej behövts regleras, har gjort att bolagets resultat varit mycket god. Avsättning har kunnat göras till säkerhetsreserven och utdelning till ägarna har gjorts årligen med 3 % av aktiekapitalet. För 2012 avsattes 3 620 kkr till säkerhetsreserven som nu uppgår till 25 078 kkr.

Premieintäkterna för egen räkning uppgick under 2012 till 18 575 kkr vilken minskats med 1 125 kkr för reservation av premieåterbäring till de kommuner som direktplacerat sin försäkring under året och haft ett bra skaderesultat.

Nedan finns årsredovisningarna för de åren bolaget varit verksamt.

Solvens och finansiell ställning

Enligt Solvens II-regelverket ska försäkringsföretag offentliggöra uppgifter om företagets solvens och finansiella ställning. Nedan finns de s.k. SFCR-rapporterna ( i pdf ) för Kommunassurans.

Solvens - och verksamhetsrapport (SFCR) 2016
Solvens- och verksamhetsrapport (SFCR) 2017
Solvens- och verksamhetsrapport (SFCR) 2018