Vid skada

Att hantera egendomsskador och att bemöta skadeståndsyrkande på rätt sätt kan göra såväl ekonomisk som effektivitetsskillnad för både kommunen och försäkringsbolaget. Ta gärna del av våra nyframtagna förslag på rutiner nedan. Klicka på länken

OBS! Vid Ansvarsskador:
Endast vår försäkringstagare kommunen kan skicka anmälan till oss. Skadelidande ska först rikta eventuella anspråk mot kommunen.

Blanketter

Installera en pdf-läsare om du inte kan fylla i blanketterna online. Om du inte har en pdf-läsare i din dator kan du ladda ner och installera en gratis. Vi rekommenderar Adobe Reader. Klicka på länken för att komma till nedladdningssidan: http://get.adobe.com/se/reader/

doc Skadeanmälan Patientskada

Ovan blankett (Skadeanmälan Patientskada) måste printas ut och fyllas i för hand och sedan skickas in till oss.

Malmö Stad

Tjänstereseförsäkring

Kunder som har tjänstereseförsäkring genom KSFAB skall anmäla skada, stöld eller förseningar i samband med tjänsteresa genom att gå in på Europeiskas hemsida:
https://www.erv.se/ansok-om-ersattning/
Välj försäkringstyp


Anmälan av skada skall ske av försäkringstagaren (kommunen) snarast till:

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1, 4 vån, 211 22 Malmö
Telefon 040-611 22 00
E-post: skador@ksfab.se

Viktigt information ang förändringar i våra skaderegleringsrutiner. Gäller fr o m 2016-06-22:
Ladda ner som pdf »

Klagomålshantering

Eventuella klagomål framföres till vår VD, Anders Ramängper mail.