Vid skada

Att hantera egendomsskador och att bemöta skadeståndsyrkande på rätt sätt kan göra såväl ekonomisk som effektivitetsskillnad för både kommunen och försäkringsbolaget. Ta gärna del av våra nyframtagna förslag på rutiner nedan. Klicka på länken

OBS! Vid Ansvarsskador:
Endast vår försäkringstagare kommunen kan skicka anmälan till oss. Skadelidande ska först rikta eventuella anspråk mot kommunen.

Malmö Stad

Tjänstereseförsäkring

Kunder som har tjänstereseförsäkring genom KSFAB skall anmäla skada, stöld eller förseningar i samband med tjänsteresa genom att gå in på Europeiskas hemsida:
https://www.erv.se/ansok-om-ersattning/
Välj försäkringstyp


Anmälan av skada skall ske av försäkringstagaren (kommunen) snarast till:

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1, 4 vån, 211 22 Malmö
Telefon 040- 611 24 50, 611 24 51, 611 24 53
E-post: anders.ramang@ksfab.se

Viktigt information ang förändringar i våra skaderegleringsrutiner. Gäller fr o m 2016-06-22:
Ladda ner som pdf »

Klagomålshantering

Eventuella klagomål framföres till vår VD,
Anders Ramäng
per mail.