Välkommen!

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ägs av 72 kommuner, varav merparten i södra Sverige. Bolaget erbjuder sina ägare att teckna i huvudsak egendoms- och ansvarsförsäkringar samt biträder även ägarkommunerna i deras skadeförebyggande arbete. Nästan alla ägarkommuner tecknar sina försäkringar hos Kommunassurans enligt bestämmelserna om intern upphandling i 3 kap. LOU.

Bolagets kontor ligger i Malmö.

Privatpersoner eller företag som inte ägs av en en delägarkommun har inte möjlighet att teckna försäkring hos Kommunassurans.