Välkommen!

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ägs av 71 kommuner, varav merparten i södra Sverige. Bolaget erbjuder sina ägare att teckna i huvudsak egendoms- och ansvarsförsäkringar.

Ägarkommunernas syfte med att ha ett eget försäkringsbolag har uttryckts som följer:

  • Kommunerna vill vara säkra på att alltid kunna teckna en kommunförsäkring.
  • Konkurrensen på marknaden för kommunernas försäkringar ska skärpas.
  • Delägarnas skadeförebyggande arbete ska stimuleras.

Flertalet av ägarkommunerna tecknar sina försäkringar hos Kommunassurans enligt bestämmelserna om intern upphandling i 3 kap. LOU, medan ett fåtal ägarkommuner har valt att handla upp sina försäkringar enligt LOU.

Bolagets kontor ligger i Malmö.