Allmänna villkor Ansvar 140701

2013-12-11 Uppdaterade Ansvarsvillkor
Fr.o.m. 1 juli 2014 kommer ett uppdaterat Ansvarsvillkor att gälla "Allmänna villkor Ansvar 140701" och detta meddelas nu
6 månader före lansering. Villkorsuppdateringen har varit ute på remiss och slutjusteringar har just gjorts. Uppdateringen innebär inga försämringar utan mestadels förtydliganden och finjusteringar.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar