Seminarium september 2013

2013-09-12
Torsdagen den 12 september 2013 höll vi ett mycket bra Seminarium om "Anlagd Brand" tillsammans med P & B Brandkonsult AB. Lokal: på Sankt Gertrud Konferens, 'Clara Bager', Östergatan, Malmö. Vi kommer att fortsätta med denna typ av seminarier framöver och bjuda in säkerhetssamordnare i våra delägarkommuner.

Årsstämma 8 maj 2012

Den 8 maj 2012 kl 10-12 hölls Årsstämma i KSFAB hos Räddningstjänsten Syds lokaler hos Lunds Brandstation, Lund.

Material från årsstämman finns under Arkiv.

 

Uppdatering Kommunvillkor

2013-06-18
Fr o m den 1 juli 2013 kommer vi att börja reglera skador efter ett uppdaterat villkor "Allmänna Villkor Egendom Uppdateringsversion 130701". Detta villkor omfattar samtliga försäkringstagare från den 1 juli. Villkoret innehåller både förbättringar och förtydliganden, men gäller inte rektroaktivt.

Läs mer

KSFAB anställer risk- och säkerhetsrådgivare

2013-05-21
Från och med den 1 september 2013 kommer Marie Louise Arendt att vara anställd på deltid hos KSFAB för att bistå vårt skadeförebyggande arbete.

Läs mer

Årsstämma 2013-05-14

2013-05-14
Årsstämma i KSFAB hölls tisdagen den 14 maj 2013 i Räddningstjänsten Syds lokaler hos Lunds Brandstation, Lund.  Kallelse med dagordning och årsredovisning sändes den 11 april per brev till de utsedda ombuden.
Material från årsstämman finns under Arkiv.

Skadeförebyggande seminarium

2012-12-05
hölls ett Skadeförebyggande Seminarium i samarbete med Willis AB på Elite Hotel Savoy i Malmö. Ett liknande seminarium hölls även tidigare, den 4 juni, i samma ämne.

Ägarsamråd

2012-09-05
Ägarsamråd i KSFAB den 30 november 2012
Ägarsamråd för delägarna har ägt rum fredagen den 30 november 2012 kl 10-12 i Hässleholms Kulturhus i Hässleholm.

Ladda hem dokumenten i pdf-format här nedan:

Kallelse till Ägarsamråd 2012-11-30 »

Information till kommunernas deltagare vid KSFAB Ägarsamråd »

Program vid KSFAB Ägarsamråd »

Deltagare vid KSFAB Ägarsamråd »

Karta till Hässleholms Kulturhus »

 

« Tillbaka

KOMMEK

2012-08-23 
KOMMEK-Mässan
Den 22-23 augusti 2012
var KSFAB utställare på Kommek-Mässan på Malmö Mässan vid Hyllie i monter nr E17. Vi är mycket nöjda med att medverka vid denna utställning och vi fick mycket bra kontakter med flera kommuner!

 

Nya brandskyddsregler


Nya brandskyddsregler fr.o.m. 2011-10-01

2011-09-29

Den 1 oktober 2011 kommer Boverkets reviderade brandskyddsregler att börja gälla. Förändringarna innebär förbättringar av brandskyddet inom utsatta grupper och att det anpassas efter skyddsbehovet samt att kravnivån är förtydligad.

Mer information

• Boverkets sida om brandskydd www.boverket.se/brandskydd »

• EU-anmälda regler finns på www.boverket.se/Bygga--forvalta »

Nyheter

• Nytt BBR avsnitt 5

• Nya ändringsregler i BBR

• Uppdaterad regelsamling med t.ex. läsanvisningar

• Allmänna råd om analytisk dimensionering

Tidsplan

• Ikraftträdande 1 oktober 2011

• Övergångstid till 1 oktober 2012 

Tillbaka »