Årsstämma 2013-05-14

2013-05-14
Årsstämma i KSFAB hölls tisdagen den 14 maj 2013 i Räddningstjänsten Syds lokaler hos Lunds Brandstation, Lund.  Kallelse med dagordning och årsredovisning sändes den 11 april per brev till de utsedda ombuden.
Material från årsstämman finns under Arkiv.

Skadeförebyggande seminarium

2012-12-05
hölls ett Skadeförebyggande Seminarium i samarbete med Willis AB på Elite Hotel Savoy i Malmö. Ett liknande seminarium hölls även tidigare, den 4 juni, i samma ämne.

Ägarsamråd

2012-09-05
Ägarsamråd i KSFAB den 30 november 2012
Ägarsamråd för delägarna har ägt rum fredagen den 30 november 2012 kl 10-12 i Hässleholms Kulturhus i Hässleholm.

Ladda hem dokumenten i pdf-format här nedan:

Kallelse till Ägarsamråd 2012-11-30 »

Information till kommunernas deltagare vid KSFAB Ägarsamråd »

Program vid KSFAB Ägarsamråd »

Deltagare vid KSFAB Ägarsamråd »

Karta till Hässleholms Kulturhus »

 

« Tillbaka

KOMMEK

2012-08-23 
KOMMEK-Mässan
Den 22-23 augusti 2012
var KSFAB utställare på Kommek-Mässan på Malmö Mässan vid Hyllie i monter nr E17. Vi är mycket nöjda med att medverka vid denna utställning och vi fick mycket bra kontakter med flera kommuner!

 

Nya brandskyddsregler


Nya brandskyddsregler fr.o.m. 2011-10-01

2011-09-29

Den 1 oktober 2011 kommer Boverkets reviderade brandskyddsregler att börja gälla. Förändringarna innebär förbättringar av brandskyddet inom utsatta grupper och att det anpassas efter skyddsbehovet samt att kravnivån är förtydligad.

Mer information

• Boverkets sida om brandskydd www.boverket.se/brandskydd »

• EU-anmälda regler finns på www.boverket.se/Bygga--forvalta »

Nyheter

• Nytt BBR avsnitt 5

• Nya ändringsregler i BBR

• Uppdaterad regelsamling med t.ex. läsanvisningar

• Allmänna råd om analytisk dimensionering

Tidsplan

• Ikraftträdande 1 oktober 2011

• Övergångstid till 1 oktober 2012 

Tillbaka »