Skadeförebyggande seminarium

2012-12-05
hölls ett Skadeförebyggande Seminarium i samarbete med Willis AB på Elite Hotel Savoy i Malmö. Ett liknande seminarium hölls även tidigare, den 4 juni, i samma ämne.

Ägarsamråd

2012-09-05
Ägarsamråd i KSFAB den 30 november 2012
Ägarsamråd för delägarna har ägt rum fredagen den 30 november 2012 kl 10-12 i Hässleholms Kulturhus i Hässleholm.

Ladda hem dokumenten i pdf-format här nedan:

Kallelse till Ägarsamråd 2012-11-30 »

Information till kommunernas deltagare vid KSFAB Ägarsamråd »

Program vid KSFAB Ägarsamråd »

Deltagare vid KSFAB Ägarsamråd »

Karta till Hässleholms Kulturhus »

 

« Tillbaka

KOMMEK

2012-08-23 
KOMMEK-Mässan
Den 22-23 augusti 2012
var KSFAB utställare på Kommek-Mässan på Malmö Mässan vid Hyllie i monter nr E17. Vi är mycket nöjda med att medverka vid denna utställning och vi fick mycket bra kontakter med flera kommuner!

 

Nya brandskyddsregler


Nya brandskyddsregler fr.o.m. 2011-10-01

2011-09-29

Den 1 oktober 2011 kommer Boverkets reviderade brandskyddsregler att börja gälla. Förändringarna innebär förbättringar av brandskyddet inom utsatta grupper och att det anpassas efter skyddsbehovet samt att kravnivån är förtydligad.

Mer information

• Boverkets sida om brandskydd www.boverket.se/brandskydd »

• EU-anmälda regler finns på www.boverket.se/Bygga--forvalta »

Nyheter

• Nytt BBR avsnitt 5

• Nya ändringsregler i BBR

• Uppdaterad regelsamling med t.ex. läsanvisningar

• Allmänna råd om analytisk dimensionering

Tidsplan

• Ikraftträdande 1 oktober 2011

• Övergångstid till 1 oktober 2012 

Tillbaka »