Arkiv

2021-05-12 Årsstämma Kommunassurans, samlat material

2020-05-07 Årsstämma KSFAB, Malmö Börshus, samlat material

2019-05-09 Årsstämma KSFAB, Malmö Börshus, samlat material

2018-05-17 Årsstämma KSFAB, Malmö Börshus, samlat material »

2017-06-15 Årsstämma i KSFAB, Malmö Börshus, samlat material »

2016-05-10 Årsstämma i KSFAB, Hotell Rådmannen Alvesta, samlat material »

2015-11-18 Ägarsamråd i KSFAB, Hässleholms Kulturhus, samlat material »

2015-05-07 Årsstämma i KSFAB, Grand Hotel Lund, samlat material »

2014-11-27 Ägarsamråd i KSFAB, Hässleholms Kulturhus, samlat material »

2014-05-06 Årsstämma i KSFAB, AF-Borgen, Lund, samlat material »

2014-03-25  KSFAB Kund- & Ägarundersökning våren 2014 »

2013-11-21 Ägarsamråd, Hässleholm, samlat material »

2013-09-12 Seminarium "Anlagd Brand", samlat material »

2013-09-01 Marie Louise Arendt anställs som Risk- & Säkerhetsrådgivare på deltid fr.o.m. den 1 september 2013 »

2013-06-18 Uppdatering av Kommunvillkoren i pdf »

2013-05-14 Årsstämma i KSFAB, Räddningstjänsten Lund, samlat material »

2012-12-05 Skadeförebyggande Seminarium, Malmö »

2012-11-30 Ägarsamråd, Hässleholm, samlat material »

2012-08-22-23 KOMMEK-Mässan, Malmö »

2012-06-04 Skadeförebyggande Seminarium, Malmö »

2012-05-08 Årsstämma i KSFAB, Räddningstjänsten Lund, samlat material »

2011-11-18 Ägarsamråd, Hässleholm, samlat material »

2011-12-01 Skadejuridik i Norden AB blir Crawford & Co »

2011-09-29 Nya Brandskyddsregler fr.o.m. 1 oktober 2011 »

2011-05-05 Årsstämma i KSFAB, Kulturen i Lund, samlat material »

2010-11-26 Ägarsamråd, Kristianstad, samlat material »

2010-05-06 Årsstämma i KSFAB, AF-Borgen i Lund, samlat material »

2009-11-20 Ägarsamråd, Alvesta, samlat material »

2008-04-15 Intervju, Skrämmande ökning av skolbränder (PDF) »

2008-04-15 Trygg skola, föredrag av Göran Schnell (PDF) »

2007-05-09 Risk & Säkerhetsdagen, Margaretetorp, samlat material »

2006-06-20 Riskdagen, Åkersberga, samlat material »

2006-06-20 Intervju Kurt Petersen, riskförebyggande arbete »