2010-09-21
Ägarsamråd 26 november 2010
Kallelse till ägarsamråd den 26 november 2010 i Kristianstad.

Ägarsamråd 26 november 2010

2010-09-21
Kallelse till ägarsamråd den 26 november 2010 i Kristianstad.
Kommunassurans kommer att hålla ägarsamråd fredag 26 november kl 10.00-12.00 på Konferenscenter Restaurang Kvarnen i Kristianstad.
Se särskild kallelse i bifogade inbjudan.

På ägarsamrådet kommer information om bolaget att ges. Dessutom kommer Braem Sager, brobyggare inom Räddningstjänsten Syd, att berätta om det arbete som pågår i Malmö med att förändra attityderna hos ungdomar för att underlätta vid räddningsaktioner etc.

Länk till Karta »

pdfKallelse.pdf