Årsstämma i KSFAB hölls tidagen den 8 maj 2012 kl 10-12 på Räddningstjänsten Syd, Lunds Brandstation, Lund.

Material från stämman finns här nedan i pdf-format!

Kallelse till årsstämman 120508.pdf »
Förslag till Dagordning.pdf »
Punkt 17, Styrelsens förslag till breddat ägande.pdf »
Punkt 18, Styrelsens förslag, geografiskt verksamhetsområde.pdf »
Årsredovisningn 2011.pdf »
Valberedningens förslag.pdf »
Arvodesregler 2011-05-05.pdf »
Karta Räddningstjänsten Syd, Lund.pdf »

Årsstämmoprotokoll 120508.pdf »