2014-05-06
Årsstämma i KSFAB hölls i år tisdagen den 6 maj 2014 kl 10-12 på i Nya Festsalen, AF-Borgen i Lund.

Kallelse med dagordning sändes den 1 april 2014 per mail till kommunkanslierna i våra 47 delägarkommuner samtidigt som kallelse med bilagor skickades per brev till de av kommunerna utsedda ombuden. Årsredovisning sändes 2014-04-01. Den första mail-informationen om årsstämman meddelades kommunkanslierna den 24 janauri 2014.
Allt material från årsstämman finns nedan i pdf-format.

Kallelse »
Förslag till dagordning »
Årsredovisning 2013 »
Valberedningens förslag »
Arvodesregler från 140506 »
Karta till AF-Borgen, Lund »
Aktieägaravtal för KSFAB »
Närvaro vid KSFAB Årstämma 140506 »
Protokoll från KSFAB Årsstämma 140506 »

Föredrag om LOU-upphandling av advokat Nicklas Hansson, MAQS Advokatbyrå »