2015-05-11
Årstämma i KSFAB
hölls i år torsdagen den 7 maj på Grand Hotel i Lund mellan kl 14-16. Efter stämman hölls middag i Stora Salen, Grand Hotel för att fira företagets 10-års jubileum. Förutom ombuden till stämman var personer som haft betydelse för företaget under de 10 åren, inbjudna till jubileumsmiddagen.

Kallelse med dagordning sändes den 31 mars 2015 per mail till kommunkanslierna i våra 48 delägarkommuner samtidigt som kallelse med bilagor skickades per brev till de av kommunerna utsedda ombuden. Årsredovisning sändes 2015-03-31. Den första mail-informationen om årsstämman meddelades kommunkanslierna den 27 janauri 2015.
Allt material från årsstämman finns nedan i pdf-format.

Kallelse »
Förslag till dagordning »
Årsredovisning 2014 »
Valberedningens förslag »
Protokoll KSFAB årsstämma 150507 »
Arvodesregler »
Närvaro vid KSFAB årsstämma »

Föredrag om Skadeförebyggande arbete, Tobias Ekberg P&B »