2016-05-31
Årstämma i KSFAB
hölls i år tisdagen den 10 maj på Hotell Rådmannen i Alvesta mellan kl 10-12.

Kallelse med dagordning, årsredovisning, valberedningens förslag samt förslag till arvodesregler sändes den 21 april 2016 per brev till de av kommunerna utsedda ombuden.
Den första mail-informationen om årsstämman meddelades kommunkanslierna den 9 februari 2016.
Allt material från årsstämman finns nedan i pdf-format.

Kallelse »
Förslag till dagordning »
Årsredovisning 2015 »
Valberedningens förslag »
Aktieägaravtal 2016-04-26 »
Protokoll KSFAB årsstämma 160510 »
Arvodesregler »
Närvaro vid KSFAB årsstämma »

Föredrag - "Inbrott i skolor", Brittmarie Elg Hjörneby KSFAB »