2013-05-20
Årsstämma i KSFAB hölls i år tisdagen den 14 maj 2013 kl 10-12 i Räddningstjänsten Syds trevliga lokaler hos Lunds Brandstation, Gastelyckan, Lund.

Kallelse med dagordning och årsredovisning sändes den 11 april per brev till de utsedda ombuden.
Material från årsstämman finns nedan i pdf-format.

Kallelse (pdf) »
Förslag till dagordning (pdf) »
Årsredovisning (pdf) »
Valberedningens förslag 130514 (pdf) »
Arvodesregler från 120508 (pdf) »
Karta till Lunds Brandstation (pdf) »
Deltagare i KSFAB Årsstämma 130514 »
Protokoll från KSFAB Årsstämma 130514 (pdf) »

Föredrag av adv Cecilia Eneheim Iveberg, MAQS Advbyrå, Kommunernas skadeståndsansvar (pdf) »

Information
Vid årsstämman avgick styrelsesuppleanten kommundirektör Elisabeth Larsson, Svedala kommun och som ersättare valdes kommunchefen Carin Hillåker, Burlövs kommun.