Årsstämma i Kommunassurans

2012-04-04
Årsstämman hölls tisdagen 8 maj 2012 kl 10.00-12.00 på Räddningstjänsten Syd, Lunds Brandstation, Gastelyckan, Lund.

pdf Kallelse till KSFAB Årsstämma 2012-05-08.pdf
pdf Förslag till Dagordning KSFAB Årsstämma 2012-05-08.pdf
pdf Punkt 17, Styrelsens förslag om breddat ägande.pdf
pdf Punkt 18, Styrelsens förslag, geografiskt verksamhetsområde.pdf
 pdf Årsredovisning 2011.pdf
pdf Karta Lunds Brandstation Räddntjänsten Syd samt busstider.pdf
pdf Valberedningens förslag till KSFAB Årsstämma 2012-05-08.pdf
pdf Arvodesregler 2011-05-05.pdf

Tillbaka »