Intervju med Kurt Petersen, professor Lunds Tekniska Högskola

Det står i lagen att alla myndigheter ska redogöra för sina hotbilder och sin förmåga att hantera dem. Men det är inte bara de nya kraven från Krisberedskapsmyndigheten som fått kommuner och andra att börja fundera över sina risker. De senaste årens terrorattacker, stormar och översvämningar har visat sig kunna drabba även oss här hemma och lamslå stora delar av infrastrukturen. Kommunerna kan lära av näringslivet där risk management började användas i stor skala på 1980-talet och idag ofta utgör en del av styrningen av företagen. Först ut var kemiindustrin som drabbades av stora olyckor som orsakade stora förluster men också fick samhället att ställa ökade krav på säkerheten.

kurtDet här beskriver Kurt Petersen, professor i Risk- och säkerhetsanalys vid Lunds tekniska högskola, LTH.

– Kommuner kan använda samma metodik för att identifiera hot och koppla t ex prognoser om hård blåst till risken för elavbrott. Det gäller också att inse att man påverkas av många olika system och att man måste kommunicera, säger han. Även om en kommun bara verkar inom sitt område och inte löper samma ekonomiska risker som företag så handlar det om att vänja sig vid att på samma sätt tänka analytiskt och metodiskt identifiera hoten, menar han. Det krävs utbildning i form av kurser och övningar där deltagarna kommer från olika verksamheter.

– Det krävs resurser och det är en mental process som tar tid. Men det har hänt mycket på två år, nu finns en insikt om att det här behövs. Vi har verktyg som kan underlätta processen, t ex stöd i form av dataprogram och paket, säger Kurt Petersen.

lundPå LTH forskar han om hur olika system är beroende av varandra och om hur man ska kunna översätta det generella till det lokala. Han gör scenarier med avancerade matematiska beräkningar av informationsflöden mellan olika aktörer. Men han har ingenting emot att LTH jobbar mer handfast med kommunernas problem eller att samarbeta med Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

– Vi kan t ex hålla föredrag för en grupp eller tillsammans ordna kurser, säger han.

Riskförebyggnade arbete hos delägarna under 2006

Enkät om riskförebyggande arbete på ledningnivå genomfördes i januari 2006. Seminarium om risk- och säkerhetsarbete genomfördes i Höör den 20 juni 2006. Riskinventering av ca 800 enskilda utvalda objekt hos delägarna kommer att genomföras i höst för att kunna fastställa status på riskarbetet samt jämföra säkerhetsarbetet inom en kommunen och mellan de delägande kommunerna.