Här finner du föreläsningsmaterial från Risk- och säkerhetsdagen i Margretetorp den 9-10 maj 2007

Nedan kan du ladda ner materialet

ppt Presentation av Kommunassurans Syd Försäkrings AB

doc Program för Risk- och säkerhetskonferensen

ppt Riskinventering i delägarkommunerna, Aon, Johanna Mola

ppt Elsäkerhetsnämnden föredragning

ppt Presentation Elektriska nämnden, Anders Fernholm, Carina Max

ppt Försäkrings AB Göte Lejon, K-G Berglund

ppt Skadeförebyggande arbete i Malmö, Bo Bremer

ppt Risikostyrning i Danmark, Lars S Jespersen, belj@fredericiakom.dk, Fredericia kommune

ppt Säkerhetsarbete i Kristianstads kommun, Peter Zerpe

pdf Säkerhetspolicy för en kommun, Willis AB, Jerker Albin

ppt Kommunal säkerhetskultur, Carsten Erichs, Björn Jansson

ppt Föredragning av Marsh AB, Oscar Sohl

ppt Skadesammanställning för 2006

xsl Utvärdering av konferensen