Vår skaderegleringsfirma Skadejuridik i Norden AB gick 2011-12-01 samman med Crawford & Co, som därmed knyter ytterligare specialistkompetens till sin organisation.

För KSFAB´s del innebär det att pågående ärenden hanteras av Skadejuridiks personal i Skadejuridiks namn. Anmälda skador efter 2011-12-01 hanteras av Crawford & Co, dock fortfarande av samma personer som tidigare handlagt våra skador.