Inlägg av Ingrid Andersson

Ägarsamråd 2013-11-21 i Hässleholm

2013-11-01Ägarsamråd i KSFAB för våra delägarkommuner har ägt rum torsdagen den 21 november 2013 i Hässleholms Kulturhus. Alla handlingar finns att hämta i pdf-format här nedan.Kallelsen har skickats per mail den 28 augusti 2013 till Kommunstyrelserna i våra delägarkommuner.

Rutiner och nya blanketter

2013-11-05     Rutiner och nya blanketter!Att hantera egendomsskador och att bemöta skadeståndsyrkande på rätt sätt kan göra såväl ekonomisk som effektivitetsskillnad för både kommunen och försäkringsbolaget. Ta gärna del av våra nyframtagna förslag på rutiner!Klicka här!»

OffSäks utbildning

2013-11-05KSFABs delägare får 20 % rabatt på OffSÄKS utbildningar!KSFAB är numera företagsmedlem i OffSÄK, föreningen för säkerhet och trygghet i offentlig verksamhet. Som ett led i detta har KSFAB förhandlat fram 20 % rabatt för sina delägare på OffSÄKs utbildningar.Erbjudandet gäller vid bokningar senast den 31/1 2014. Uppge att du är delägare i KSFAB när […]

Välkommen!

2013-09-04     Välkommen!Vi vill önska vår nya medarbetare Marie Louise Arendt välkommen till oss på Kommunassurans!Marie Louise kommer att arbeta som vår Risk- och Säkerhetsrådgivare och arbetar en dag i veckan. Hon kommer att besöka våra delägarkommuner. Ni kan nå henne på mail: ml.arendt@ksfab.se   mobil: 0703-57 63 65

Seminarium september 2013

2013-09-12Torsdagen den 12 september 2013 höll vi ett mycket bra Seminarium om "Anlagd Brand" tillsammans med P & B Brandkonsult AB. Lokal: på Sankt Gertrud Konferens, 'Clara Bager', Östergatan, Malmö. Vi kommer att fortsätta med denna typ av seminarier framöver och bjuda in säkerhetssamordnare i våra delägarkommuner.

Årsstämma 8 maj 2012

Den 8 maj 2012 kl 10-12 hölls Årsstämma i KSFAB hos Räddningstjänsten Syds lokaler hos Lunds Brandstation, Lund. Material från årsstämman finns under Arkiv.  

Uppdatering Kommunvillkor

2013-06-18Fr o m den 1 juli 2013 kommer vi att börja reglera skador efter ett uppdaterat villkor "Allmänna Villkor Egendom Uppdateringsversion 130701". Detta villkor omfattar samtliga försäkringstagare från den 1 juli. Villkoret innehåller både förbättringar och förtydliganden, men gäller inte rektroaktivt.

Årsstämma 2013-05-14

2013-05-14Årsstämma i KSFAB hölls tisdagen den 14 maj 2013 i Räddningstjänsten Syds lokaler hos Lunds Brandstation, Lund.  Kallelse med dagordning och årsredovisning sändes den 11 april per brev till de utsedda ombuden.Material från årsstämman finns under Arkiv.