Kommunassurans nya ekonomichef Stefan Andersson har nu börjat

Kommunassurans har glädjen att meddela att vår nye ekonomichef och vVD Stefan Andersson har tillträtt sin tjänst i det kommunsektorinterna försäkringsbolaget. Stefan är civilekonom och har en bakgrund från såväl kommunal-, privat- som ideell sektor. Vi riktar ett varmt välkommen till Stefan och ser fram mot att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans!

Vi tackar samtidigt avgående ekonomichef/vVD Per-Olof Derborn för hans mycket betydande insatser för bolaget genom många år. Per-Olof kommer att vara kvar hos oss under en tid och ansvarar för försäkringsbolagets placeringar, som i dagens räntesituation kräver ökat fokus.

Hjälp oss både att välkomna Stefan och att tacka P-O för hans insatser så långt!

Årsstämma 2018-05-17

2018-07-31

Årstämma i KSFAB hölls i år torsdagen den 17 maj på Malmö Börshus mellan kl 10-12.30.

Allt material från årsstämman finns nedan i pdf-format.

Kallelse »
Dagordning »
Årsredovisning 2017 »
Valberedningens förslag »
Protokoll KSFAB årsstämma 180517 »

Föredrag - "Storbrand - förebygga och lindra", Tobias Ekberg, P&B »

 

Årsstämma 2017-06-15

2017-08-16
Årstämma i KSFAB
hölls i år torsdagen den 15 juni på Malmö Börshus mellan kl 10-12.

Allt material från årsstämman finns nedan i pdf-format.

Kallelse »
Dagordning »
Årsredovisning 2016 »
Valberedningens förslag »
Protokoll KSFAB årsstämma 170615, inkl arvodesregler och närvaro »

 

Årsstämma i KSFAB 2016-05-10

2016-05-31
Årstämma i KSFAB
hölls i år tisdagen den 10 maj på Hotell Rådmannen i Alvesta mellan kl 10-12.

Kallelse med dagordning, årsredovisning, valberedningens förslag samt förslag till arvodesregler sändes den 21 april 2016 per brev till de av kommunerna utsedda ombuden.
Den första mail-informationen om årsstämman meddelades kommunkanslierna den 9 februari 2016.
Allt material från årsstämman finns nedan i pdf-format.

Kallelse »
Förslag till dagordning »
Årsredovisning 2015 »
Valberedningens förslag »
Aktieägaravtal 2016-04-26 »
Protokoll KSFAB årsstämma 160510 »
Arvodesregler »
Närvaro vid KSFAB årsstämma »

Föredrag - "Inbrott i skolor", Brittmarie Elg Hjörneby KSFAB »

 

Ägarsamråd i KSFAB

2015-11-18
Ägarsamråd i KSFAB i Hässleholms Kulturhus
18 november kl 10-12.

Kallelse till Ägarsamråd »
Informationsbrev »
Deltagare »
Program »
Karta »
Föredrag av Tobias Ekberg P&B, "Vattenskador" »

 

Årsstämma i KSFAB 2015-05-07

2015-05-11
Årstämma i KSFAB
hölls i år torsdagen den 7 maj på Grand Hotel i Lund mellan kl 14-16. Efter stämman hölls middag i Stora Salen, Grand Hotel för att fira företagets 10-års jubileum. Förutom ombuden till stämman var personer som haft betydelse för företaget under de 10 åren, inbjudna till jubileumsmiddagen.

Kallelse med dagordning sändes den 31 mars 2015 per mail till kommunkanslierna i våra 48 delägarkommuner samtidigt som kallelse med bilagor skickades per brev till de av kommunerna utsedda ombuden. Årsredovisning sändes 2015-03-31. Den första mail-informationen om årsstämman meddelades kommunkanslierna den 27 janauri 2015.
Allt material från årsstämman finns nedan i pdf-format.

Kallelse »
Förslag till dagordning »
Årsredovisning 2014 »
Valberedningens förslag »
Protokoll KSFAB årsstämma 150507 »
Arvodesregler »
Närvaro vid KSFAB årsstämma »

Föredrag om Skadeförebyggande arbete, Tobias Ekberg P&B »

 

Ägarsamråd 2014-11-27

2014-11-27
Ägarsamråd i KSFAB i Hässleholms Kulturhus

Nedan dokument i pdf-format kan hämtas hem

Kallelse till ägarsamråd »
Informationsbrev »
Dagordning »
Deltagare »
Karta »
'Klimatanpassning och försäkring', Föredrag av Mats Nordenskjöld »

 

Årsstämma i KSFAB 2014-05-06

2014-05-06
Årsstämma i KSFAB hölls i år tisdagen den 6 maj 2014 kl 10-12 på i Nya Festsalen, AF-Borgen i Lund.

Kallelse med dagordning sändes den 1 april 2014 per mail till kommunkanslierna i våra 47 delägarkommuner samtidigt som kallelse med bilagor skickades per brev till de av kommunerna utsedda ombuden. Årsredovisning sändes 2014-04-01. Den första mail-informationen om årsstämman meddelades kommunkanslierna den 24 janauri 2014.
Allt material från årsstämman finns nedan i pdf-format.

Kallelse »
Förslag till dagordning »
Årsredovisning 2013 »
Valberedningens förslag »
Arvodesregler från 140506 »
Karta till AF-Borgen, Lund »
Aktieägaravtal för KSFAB »
Närvaro vid KSFAB Årstämma 140506 »
Protokoll från KSFAB Årsstämma 140506 »

Föredrag om LOU-upphandling av advokat Nicklas Hansson, MAQS Advokatbyrå »

 

Ägarsamråd 2013-11-21

2013-11-21
Ägarsamråd, Hässleholms Kulturhus, Hässleholm

Nedan dokument i pdf-format kan hämtas hem

Kallelse till ägarsamråd »
Informationsbrev »
Dagordning »
Karta »
Deltagare »
Presentation av Anlagd Brand »
Föredrag »