Ann-Louise Möller ny kundansvarig hos Kommunassurans

Nu när höstterminen startar upp är vi i Kommunassurans väldigt glada att kunna berätta att vi utökar vårt kundansvarsteam med Ann-Louise Möller. Ann-Louise har bakgrund som försäkringsförmedlare med mångårigt fokus på offentlig verksamhet och är därför välkänd av många av våra delägare. Hon har även tidigare erfarenhet från försäkringsbolag. Efter några år i Stockholm är Ann-Louise nu tillbaka i Skåne och arbetar från Kommunassurans Malmökontor, där hon redan har börjat.

Hjälp oss således att välkomna Ann-Louise till oss i Kommunassurans och det viktiga kommunsektorinterna risk- och försäkringsarbetet!

Årsstämma 2022, den 12 maj i Malmö

Delägarkommunerna i Kommunassurans har nu mottagit kallelse till årsstämman 2022. Vi ser fram mot att välkomna ombud och övriga deltagare till Malmö den 12 maj 2022!

Poströstning är även i år en möjlighet. Poströstningsformuläret är utskickat tillsammans med kallelsen, men finns även för nedladdning här på hemsidan.

Välkommen till nya kollegor!

Vi hoppas att våra delägarkommuner och samarbetspartners vill hjälpa oss att välkomna våra två nya kollegor, skadeansvarige Erika MacRae och ekonomi- och försäkringshandläggare Cecilia Smith!

Erika är jurist och har stor erfarenhet från skadehantering inom entreprenadsidan och ansvarsförsäkring. Erika kommer att ha huvudansvaret för vår skadeorganisation och delägarna kommer att träffa henne ibland, men vi fortsätter även samarbetet med våra skadekonsulter.

Cecilia har bakgrund från kommun, företag och advokatbyrå och besitter stor kompetens inom ekonomiområdet. Cecilia kommer delägarna att ha kontakt med gällande bland annat fakturering och frågor som gäller Elektriska Nämnden.

Varmt välkommen till er båda!

Möteshandlingar 2015-10-16

Möteshandlingar till styrelsemöte den 16/10 kl 9.30-12.00

Loka: KSFAB

Handlingarna finns i pdf-format pdf

Dagordning »
1 a Öppna Skador 2005-2014 »
1 b Skador 2015-01--09 »
2 a Resultatrapport jan-sep rapport »
2 a Resultatrapport jan-sep text »
2 b Balansrapport 2015-09-30 »
3 Placeringsrapport »
4 a Skuldtäckningsrapport »
4 b Skuldtäckningsregister »
5 AA Proposal tender »
6 Förslag placeringspolicy »
7 Governance manual »
7 Avtalsregister och ev intressekonflikter »
7 ORSA - Policy för genomförande »
7 Policy - Riktlinjer för intern styrning och beslutsfattande »
7 Policy - För öppna ärenden i styrelsen »
7 Policy - Skadereglering »
7 Policy - Inlämnande av information till nationella behöriga myndigheter »
8 Promemoria - Konkurrens, informationsutbyte och samverkan »
9 Skrivelse till kommunala bolag och dess lekmannarevisorer »

« Tillbaka

Möteshandlingar strategidagar 2015

Möteshandlingar till strategidagar 2015

Tid: 31 augusti - 1 september 2015
Lokal: Ringsjöstrand, Osbyholm Brovägen 2, 242 93 Hörby

 Klicka på nedan Pdf-er för att hämta dokumenten pdf

Karta och vägbeskrivning »

Program för 31 augusti - 1 september »

Strategipunkter dag 1 »

Möteshandlingar till styrelsemöte 2015-09-01

Dagordning 2015-09-01 »

Bestånd kommuner och företag »

1a Skador 2015 »
1b Skador 2015 »
2a Restultatrapport jan-jul, rapport »
2a Resultatrapport jan-jul, text »
3a Placeringsrapport »
4a Skuldtäckningsrapport »
4b Skuldtäckningsregister »
5 Aktuarierapport »

Bil 6 - Godkännande av bolagets policies:
Aktieägaravtal 2014-03-28 »

Policy - Aktuarieinstruktion »
Policy - Arbetsordning för styrelsen »
Arbetsuppgifter för anställda »
Policy - Attest- och utanordningsreglemente »
Policy - Beredskapsplan »
Bolagsordning aktieägavtal ägardir »
Bolagsordning ägavtaldirektiv »
Bolagsordning KSFAB »
Policy - Ekonomisk rapportering »
Policy - Ersättningar och arvoden »
Policy - Etiska riktlinjer »
Policy - Försäkringstekniska riktilinjer »
Policy - Hantering av kontroll och risker »
Policy - Händelser av väsentlig betydelse »
Policy - Intressekonflikter »
IT policy »
Policy - Jävsavtalsregister »
Policy - Klagomålshantering »
Policy - Riktlinjer för oberoende granskningsfunktion »
ORSA - Policy för genomförande »
Policy - För placering av likvida medel 2014-10-15 »
Policy - För riskhanteringsfunktion »
Policy - För efterlevnadsansvarig »
Regresspolicy »
Policy - Regler för representation för KSFAB »
Policy - Reservsättningsrisker och skadeakter »
Policy - För riskhanteringsfunktion och riskkommitté »
Skuldtäckningspolicy »
Upphandlingspolicy »
Policy - Utlagd verksamhet »
Policy - Instruktion för VD »

Bil 7 - Godkännande av ändringar i befintliga policies:
Policy - Instruktion för VD »
Policy - Attest- och utanordningsreglemente »
Policy - Ersättningar och arvoden »
Policy - Försäkringstekniska riktlinjer »
Policy – Händelser av väsentlig betydelse »
Policy - Regel efterlevnadsansvarig »
Skuldtäckningspolicy »
Policy - Utlagd verksamhet »

8 Ny delägare Högsby »
9 Ny delägare Uddevalla »
10 Ny delägare Vänersborg »
11 Ny delägare Mönsterås »
12 Ny delägare Varberg »

« Tillbaka

Arkiv

Arkiv

2021-05-12 Årsstämma Kommunassurans, samlat material

2020-05-07 Årsstämma KSFAB, Malmö Börshus, samlat material

2019-05-09 Årsstämma KSFAB, Malmö Börshus, samlat material

2018-05-17 Årsstämma KSFAB, Malmö Börshus, samlat material »

2017-06-15 Årsstämma i KSFAB, Malmö Börshus, samlat material »

2016-05-10 Årsstämma i KSFAB, Hotell Rådmannen Alvesta, samlat material »

2015-11-18 Ägarsamråd i KSFAB, Hässleholms Kulturhus, samlat material »

2015-05-07 Årsstämma i KSFAB, Grand Hotel Lund, samlat material »

2014-11-27 Ägarsamråd i KSFAB, Hässleholms Kulturhus, samlat material »

2014-05-06 Årsstämma i KSFAB, AF-Borgen, Lund, samlat material »

2014-03-25  KSFAB Kund- & Ägarundersökning våren 2014 »

2013-11-21 Ägarsamråd, Hässleholm, samlat material »

2013-09-12 Seminarium "Anlagd Brand", samlat material »

2013-09-01 Marie Louise Arendt anställs som Risk- & Säkerhetsrådgivare på deltid fr.o.m. den 1 september 2013 »

2013-06-18 Uppdatering av Kommunvillkoren i pdf »

2013-05-14 Årsstämma i KSFAB, Räddningstjänsten Lund, samlat material »

2012-12-05 Skadeförebyggande Seminarium, Malmö »

2012-11-30 Ägarsamråd, Hässleholm, samlat material »

2012-08-22-23 KOMMEK-Mässan, Malmö »

2012-06-04 Skadeförebyggande Seminarium, Malmö »

2012-05-08 Årsstämma i KSFAB, Räddningstjänsten Lund, samlat material »

2011-11-18 Ägarsamråd, Hässleholm, samlat material »

2011-12-01 Skadejuridik i Norden AB blir Crawford & Co »

2011-09-29 Nya Brandskyddsregler fr.o.m. 1 oktober 2011 »

2011-05-05 Årsstämma i KSFAB, Kulturen i Lund, samlat material »

2010-11-26 Ägarsamråd, Kristianstad, samlat material »

2010-05-06 Årsstämma i KSFAB, AF-Borgen i Lund, samlat material »

2009-11-20 Ägarsamråd, Alvesta, samlat material »

2008-04-15 Intervju, Skrämmande ökning av skolbränder (PDF) »

2008-04-15 Trygg skola, föredrag av Göran Schnell (PDF) »

2007-05-09 Risk & Säkerhetsdagen, Margaretetorp, samlat material »

2006-06-20 Riskdagen, Åkersberga, samlat material »

2006-06-20 Intervju Kurt Petersen, riskförebyggande arbete »