Försäkringar

Kommunassurans Syd Försäkrings AB kan genom samarbete med återförsäkrare erbjuda våra delägande kommuner samt deras bolag ett välanpassat försäkringsskydd för försäkringsområdena:

Egendomsförsäkringen kan innehålla följande moment:

 • Brandförsäkring
 • Vattenskadeförsäkring
 • Inbrottsförsäkring
 • Rånförsäkring
 • Glasförsäkring
 • Maskinförsäkring
 • Allriskförsäkring
 • Hyresförlustförsäkring
 • Extrakostnadsförsäkring
 • Entreprenadförsäkring
 • Konstutställningsförsäkring
 • Skogsförsäkring

Ansvarsförsäkringen kan innehålla följande moment:

 • Allmänt ansvar
 • Produktansvar
 • Ren Förmögenhetsskada såsom:
  • Myndighetsupplysning
  • Lagen om Offentlig Upphandling
  • GDPR
 • Ansvar Miljöskada
 • Miljöansvar för Byggherre och Entreprenör
 • Rättsskydd vid miljöbrott

Fartygsförsäkring innehåller följande moment:

 • Kasko (Fartygsförsäkring)
 • P&I (Fartygsansvar)

Förmögenhetsbrott:

 • Försäkringen gäller för brottslig handling hos den försäkrade