Teknik & Besiktning

Vi har ett avtal med företaget P & B när det gäller uppdrag såsom riskbesiktningar, brandskyddsinventeringar, SBA-utbildningar och liknande.

P&B är ett kunskapsföretag och ett av Sveriges äldsta Brand- och Riskkonsultbolag med ambitionen att vara en heltäckande partner för företag i arbetet med att hantera risker för människor, värde och miljö. P&B erbjuder kvalificerade och  heltäckande tjänster inom 'Riskhantering och Brandskydd' och kunskapsbasen i företaget utgörs av Brand- och Riskingenjörer med lång erfarenhet inom Räddningstjänst, brandskyddsprojektering och försäkringsbranschen. Kommunassurans har valt P&B som partner för deras ledande kompentens, goda referenser och personliga kontakt.

Om ni är i behov av stöd eller har ett problem i frågor som gäller brandskydd så är sannolikheten stor att P&B i samarbete med Ksfab kan bistå i frågor rörande framför allt brandskydd.

Kontakta Anders Ramäng, anders.ramang@ksfab.se för mer information.

(text avseende P&B delvis hämtat från P&B´s hemsida med deras tillåtelse)