Möteshandlingar till styrelsemöte den 16/10 kl 9.30-12.00

Loka: KSFAB

Handlingarna finns i pdf-format pdf

Dagordning »
1 a Öppna Skador 2005-2014 »
1 b Skador 2015-01--09 »
2 a Resultatrapport jan-sep rapport »
2 a Resultatrapport jan-sep text »
2 b Balansrapport 2015-09-30 »
3 Placeringsrapport »
4 a Skuldtäckningsrapport »
4 b Skuldtäckningsregister »
5 AA Proposal tender »
6 Förslag placeringspolicy »
7 Governance manual »
7 Avtalsregister och ev intressekonflikter »
7 ORSA - Policy för genomförande »
7 Policy - Riktlinjer för intern styrning och beslutsfattande »
7 Policy - För öppna ärenden i styrelsen »
7 Policy - Skadereglering »
7 Policy - Inlämnande av information till nationella behöriga myndigheter »
8 Promemoria - Konkurrens, informationsutbyte och samverkan »
9 Skrivelse till kommunala bolag och dess lekmannarevisorer »

« Tillbaka