Möteshandlingar till strategidagar 2015

Tid: 31 augusti - 1 september 2015
Lokal: Ringsjöstrand, Osbyholm Brovägen 2, 242 93 Hörby

 Klicka på nedan Pdf-er för att hämta dokumenten pdf

Karta och vägbeskrivning »

Program för 31 augusti - 1 september »

Strategipunkter dag 1 »

Möteshandlingar till styrelsemöte 2015-09-01

Dagordning 2015-09-01 »

Bestånd kommuner och företag »

1a Skador 2015 »
1b Skador 2015 »
2a Restultatrapport jan-jul, rapport »
2a Resultatrapport jan-jul, text »
3a Placeringsrapport »
4a Skuldtäckningsrapport »
4b Skuldtäckningsregister »
5 Aktuarierapport »

Bil 6 - Godkännande av bolagets policies:
Aktieägaravtal 2014-03-28 »

Policy - Aktuarieinstruktion »
Policy - Arbetsordning för styrelsen »
Arbetsuppgifter för anställda »
Policy - Attest- och utanordningsreglemente »
Policy - Beredskapsplan »
Bolagsordning aktieägavtal ägardir »
Bolagsordning ägavtaldirektiv »
Bolagsordning KSFAB »
Policy - Ekonomisk rapportering »
Policy - Ersättningar och arvoden »
Policy - Etiska riktlinjer »
Policy - Försäkringstekniska riktilinjer »
Policy - Hantering av kontroll och risker »
Policy - Händelser av väsentlig betydelse »
Policy - Intressekonflikter »
IT policy »
Policy - Jävsavtalsregister »
Policy - Klagomålshantering »
Policy - Riktlinjer för oberoende granskningsfunktion »
ORSA - Policy för genomförande »
Policy - För placering av likvida medel 2014-10-15 »
Policy - För riskhanteringsfunktion »
Policy - För efterlevnadsansvarig »
Regresspolicy »
Policy - Regler för representation för KSFAB »
Policy - Reservsättningsrisker och skadeakter »
Policy - För riskhanteringsfunktion och riskkommitté »
Skuldtäckningspolicy »
Upphandlingspolicy »
Policy - Utlagd verksamhet »
Policy - Instruktion för VD »

Bil 7 - Godkännande av ändringar i befintliga policies:
Policy - Instruktion för VD »
Policy - Attest- och utanordningsreglemente »
Policy - Ersättningar och arvoden »
Policy - Försäkringstekniska riktlinjer »
Policy – Händelser av väsentlig betydelse »
Policy - Regel efterlevnadsansvarig »
Skuldtäckningspolicy »
Policy - Utlagd verksamhet »

8 Ny delägare Högsby »
9 Ny delägare Uddevalla »
10 Ny delägare Vänersborg »
11 Ny delägare Mönsterås »
12 Ny delägare Varberg »

« Tillbaka