Besöks- och postadress:
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1, 4 vån
211 22 Malmö

E-post (allmänna frågor):
info@ksfab.se

E-post (skador):
skador@ksfab.se
Se även fliken "Vid skada" för mer information.

Telefon (växel):
040-611 22 00

__________

Underwriting:
info@ksfab.se 
Senior underwriter: 040-611 24 52, brittmarie@ksfab.se
VD: 040-611 24 50, anders.ramang@ksfab.se

Skador:
skador@ksfab.se
Skadeansvarig: 040-611 24 59 erika.macrae@ksfab.se
VD: 040-611 24 50, anders.ramang@ksfab.se
Senior underwriter: 040-611 24 52, brittmarie@ksfab.se

Ekonomi/administration:
info@ksfab.se
vVD/ekonomichef: 040-611 24 51, per-olof.derborn@ksfab.se
Ekonomi- och försäkringshandläggare: 040-611 24 53, cecilia.smith@ksfab.se

Ägarfrågor:
VD: 040-611 24 50, anders.ramang@ksfab.se
vVD/ekonomichef: 040-611 24 51, per-olof.derborn@ksfab.se

Klagomålshantering:
VD: 040-611 24 50, anders.ramang@ksfab.se