Besöks- och postadress:
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1, 4 vån
211 22 Malmö

E-post (allmänna frågor):
info@ksfab.se

E-post (skador):
skador@ksfab.se
Se även fliken "Vid skada" för mer information.

Telefon (växel):
040-611 22 00

Direkt (underwriting):
Underwriter/VD: 040-611 24 50, anders.ramang@ksfab.se
Senior underwriter: 040-611 24 52, brittmarie@ksfab.se

Direkt (skador):
Underwriter/VD: 040-611 24 50, anders.ramang@ksfab.se
Senior underwriter: 040-611 24 52, brittmarie@ksfab.se

Direkt (ekonomi/administration):
vVD/ekonomichef: 040-611 24 51, per-olof.derborn@ksfab.se
administration: 040-611 24 53, ingrid.andersson@ksfab.se

Direkt (ägarfrågor):
VD: 040-611 24 50, anders.ramang@ksfab.se
vVD/ekonomichef: 040-611 24 51, per-olof.derborn@ksfab.se

Klagomålshantering:
VD: 040-611 24 50, anders.ramang@ksfab.se