Om Kommunassurans

Om Kommunassurans

Kommunassurans organisation är slimmad och består av kundteamet, skadeteamet, skadeförebyggadeteamet och ekonomiavdelningen. I respektive team förekommer både anställda i Kommunassurans och konsulter (speciellt inom skadeområdet och skadeförebyggandeområdet).

Kundteamet

 • Brittmarie Elg Hjörneby, Senior underwriter/kundansvarig
 • Ann-Louise Möller, Kundansvarig
 • Anders Ramäng, VD/kundansvarig

Skadeteamet

 • Erika MacRae, Skadechef
 • Christer Dahlberg, Egendomsskador

Skadeförebyggande

 • Martin Möller, Risk- och brandingenjör

Ekonomi

 • Stefan Andersson, Ekonomichef/vVD
 • Per-Olof Derborn, Placeringsansvarig

Ledningsgrupp

 • Anders Ramäng, VD
 • Stefan Andersson, vVD
 • Brittmarie Elg Hjörneby, Senior underwriter

Uppgifter om försäkringsaktiebolaget.
Organisationsnummer: 516406-0294
Säte: Lund, Skåne län
F-skatt

Brittmarie Elg Hjörneby,
Senior Underwriter
Tele: 040-611 24 52
Mobil: 0703 57 63 65
brittmarie@ksfab.se

Ann-Louise Möller,
Kundansvarig
Telefon: 040-611 24 75
Mobil: 070-611 24 75
ann-louise@ksfab.se

Erika MacRae,
Skadechef
Tele: 040-611 24 59
Mobil: 070-611 24 59
erika.macrae@ksfab.se

Christer Dahlberg,
Egendomsskador
Mobil: 070-23 000 69
christer.dahlberg@ksfab.se

Martin Möller,
Risk- och brandingenjör
Telefon: 040-611 23 37
Mobil: 070-611 23 37
martin.moller@ksfab.se

Anders Ramäng,
VD
Tele: 040-611 24 50
Mobil: 070-329 05 25
anders.ramang@ksfab.se

Stefan Andersson,
Ekonomichef/vVD
Telefon: 040-611 27 09
Mobil: 070-611 27 09
stefan.andersson@ksfab.se

Per-Olof Derborn,
Placeringsansvarig
Telefon: 040-61 124 51
Mobil: 073-06 124 51
per-olof.derborn@ksfab.se

Konsult,
Ekonomihandläggare
Tele: 040-611 24 53

ekonomi@ksfab.se