MALMÖ STAD

När du ska anmäla en skada för Malmö Stad bör du ta del av Stadens egen information beträffande skadeanmälan som finns på KomIn innan du fyller i någon av blanketterna nedan.

Ansvarsskada – anmäls i första hand till Malmös Stads egen skaderegleringsgrupp. Följ därefter utlåtandet från gruppen. Om en anmälan efter gruppens utlåtande ska göras till oss, ska nedan blankett ”Anmälan om Ansvarsskada-Malmö Stad” användas. Observera att det är enbart vår försäkringstagare Malmö Stad som kan anmäla en skada till oss. Den som önskar skadeståndsersättning från Malmö Stad måste rikta eventuella anspråk mot Malmö Stad.
PDF Anmälan om Ansvarsskada - Malmö Stad

Egendomsskada – anmäls i första hand i AGERA och vid behov enligt instruktioner på KomIn anmäls skadan även till oss på nedan blankett ”Anmälan om Egendomsskada-Malmö Stad”.
PDF Anmälan om Egendomsskada - Malmö Stad

Patientskada – se information under rubriken ”Patientskada”.