TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING

Kunder som har tjänstereseförsäkring genom Kommunassurans skall anmäla skada, stöld eller förseningar i samband med tjänsteresa genom att gå in på Europeiskas hemsida:
https://www.erv.se/ansok-om-ersattning/
Välj försäkringstyp


Frågor om försäkringen kan även ställas till:

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1, 4 vån, 211 22 Malmö
Telefon 040-611 22 00
E-post: skador@ksfab.se

För kommuner som från Kommunassurans fått annat besked i fråga om tjänstereseförsäkringen gäller detta besked.