Rättelse Årsredovisning

2015-04-01
Rättelse

I årsredovisningen sidan 7, vänstra kolumnen med rubriken ”ÅRETS RESULTAT OCH SKADEUTFALL” har föregående års text felaktigt kommit med. Vi ber om ursäkt för detta. Rätt text ska i stället vara:

ÅRETS RESULTAT OCH SKADEUTFALL

Årets resultat visar ett plus på 8 113 kkr (6 856 kkr) före dispositioner. Till säkerhetsreserven avsätts 5 480 kkr (5 258 kkr) och resultatet efter skatt slutar på 1 934 kkr (1 212 kkr). Utdelning till bolagets aktieägare föreslås även denna gång till 3 % av aktiekapitalet eller 30 kr per aktie vilket totalt innebär 1 872 kkr.

Premieintäkterna för egen räkning uppgick till 23 462 kkr (18 353 kkr). Skadekostnaderna för egen räkning uppgick till 13 612 kkr (10 976 kkr). Att premieintäkterna för egen räkning ökar mer än skadekostnaderna för egen räkning är förklaring till bolagets positiva resultat även för 2014.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar